โปรโมชั่นพิเศษ

NEW! PROMOTION

LINE VILLAGE BANGKOK (LVB) The Digital Adventure 
World's First LINE FRIENDS Indoor Theme Park

**************************************

วันพ่อ

ซื้อบัตร 1 ใบ ฟรี 1 ใบ
คุณพ่อเข้าฟรี! ที่ LINE VILLAGE BANGKOK THEME PARK วันที่ 5ธันวาคม 2562 วันเดียวเท่านั้น
-รับรูปถ่ายพร้อมกรอบLINE VILLAGE BANGKOK LIMITED EDITION


พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร LINE VILLAGE BANGKOK ในวันที่ 5ธันวาคม 2562 (Walk-inเท่านั้น)
รับฟรี รูปถ่ายพร้อมกรอบ Special Edition ที่บันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวมูลค่า 250 บาท จำนวน 1 รูป
โดยแจ้งความประสงค์ในการรับสิทธิ์ ณ บริเวณ Ticket Office LINE VILLGE BANGKOK
และรับรูปถ่ายพร้อมเซ็ทบริเวณPhoto Station (Post Office – Festival Zone)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

• สงวนสิทธิ์เฉพาะคุณพ่อที่เข้าใช้บริการพร้อมคุณลูก โดยต้องมีหลักฐานแสดงตัวตนยืนยันแก่เจ้าหน้าที่เท่านั้น
• โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2562
• โปรโมชั่นซื้อบัตร 1 ใบ ฟรี 1 ใบ สามารถใช้ได้กับบัตรชาไทยเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์กิจกรรมรับกรอบรูปสำหรับลูกค้าที่มาเป้นคู่คุณพ่อและคุณลูก 1 ครอบครัว/ 1 รูป 
(สำหรับรายการซื้อหรือใบเสร็จจำนวน 1 รายการ ที่มียอดซื้อบัตร 2 ใบขึ้นไป)
• สิทธิพิเศษในการรับกรอบรูปสำหรับบัตรทุกประเภท ยกเว้น บัตร Complimentary
• สำหรับการซื้อบัตรที่ LINE VILLAGE BANGKOK TICKET OFFICE เท่านั้น
• ไม่สามารถขอเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดทุกกรณี
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ LINE VILLAGE BANGKOK กำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
S&P

ลูกค้า S&P แสดงบัตร JOY CARD รับส่วนลด 250 บาท และรับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อแสดงรูปภาพสื่อโฆษณานี้ที่จุดจำหน่ายบัตร


เงื่อนไขเพิ่มเติม
• สงวนสิทธิ์
1 รูปและบัตรสมาชิก JOY CARD 1 ใบ สำหรับการซื้อบัตร 2 ใบ/ วัน
• สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นใช้ได้กับบัตรสำหรับลูกค้าชาวไทยประเภทผู้ใหญ่ ราคา
850 บาท เท่านั้น โดยอนุโลมให้เด็กที่ความสูงไม่เกิน 90-140 ซ.ม. ใช้โปรโมชั่นนี้ได้ แต่คิดค่าบริการเป็นราคาบัตรสำหรับผู้ใหญ่

• บัตรมีจำนวนจำกัด
• โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้-  31 ธันวาคม 2562
สำหรับการซื้อบัตรที่ LINE VILLAGE BANGKOK TICKET OFFICE เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไฟล์สำหรับใช้โปรโมทS&P


TRUE

ลูกค้า TRUEรับส่วนลด200บาท ที่LINE VILLAGE BANGKOK

เงื่อนไขเพิ่มเติม
จำกัด1หมายเลข/2สิทธิ์/ เดือน
จำกัดสิทธิ์รวม5,000สิทธิ์/ เดือน
• สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นใช้ได้กับบัตรสำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
• โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้-  31 ธันวาคม 2562
สำหรับการซื้อบัตรที่ LINE VILLAGE BANGKOK TICKET OFFICE เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไฟล์สำหรับใช้โปรโมทTRUE

ข่าวสารและกิจกรรม