โปรโมชั่นนักเรียน-นักศึกษา

พิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี
รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้า LNE VILLAGE THEME PARK ได้ในราคา 350 บาท1.สำหรับการซื้อผ่าน Ticket Office LINE VILLAGE BANGKOK ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์การใช้โปรโมชั่น พร้อมแสดงบัตรนักเรียน/ นักศึกษาก่อนเข้าใช้บริการ
2.สำหรับการซื้อผ่านเว็บไซต์ https://linevillagebangkok.com/ticket  ลูกค้าต้อง กรอกโค้ด Student ระหว่างทำการ Booking และแสดงบัตรนักเรียน/ นักศึกษาก่อนเข้าใช้บริการ
3.โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
4.สงวนสิทธิ์บัตรนักเรียน/ นักศึกษา 1 ใบ/ 1 สิทธิ์/ วัน
5.โปรโมชั่นสามารถใช้ได้กับบัตรทุกประเภท
6.ไม่สามารถขอเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดทุกกรณี
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ LINE VILLAGE BANGKOK กำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข่าวสารและกิจกรรม