ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก แจ้งปิดปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการ

ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก แจ้งปิดปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการ

ทั้งสวนสนุก และ ร้านขายสินค้า 

โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง ในประกาศครั้งถัดไป

จึงขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

" www.facebook.com/linevillagebangkok "

โทร : 095-503-6666  เวลา 10:00 - 18:00
LINE VILLAGE BANGKOK is experiencing a repair server due to routine maintenance.
LINE VILLAGE Store and Theme Park 

will be closed until further notice.
We apologize in advance for the inconvenience that maybe caused. 


For further questions please contact us via 

" www.facebook.com/linevillagebangkok "

Call us at 095-503-6666 Time 10:00 - 18:00

ข่าวสารและกิจกรรม