การเดินทาง

การเดินทาง.....

•การเดินทาง

•การเดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอส

-เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีสยาม ประตูทางออก 4 ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

•การเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

-เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ ลงสถานีพญาไท และเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ลงสถานีสยาม ประตูทางออก 4 ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

•การเดินทางจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง

-นั่งรถโดยสารประจำทาง A1 มาลงที่ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต และเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ลงสถานีสยาม ประตูทางออก 4 ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

•การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

-จากถนนเพลินจิต ผ่านแยกราชประสงค์ ตรงมาทางปทุมวันบนถนนพระรามที่ 1 ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ตรงข้ามศูนย์การค้าสยามพารากอน

•การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

-รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ หมายเลข 16, 25, 40, 73, 79, 183, 204, 501, 508, 547

-รถโดยสารประจำทางทั่วไป หมายเลข 15, 16, 21, 25, 40, 48, 54, 73, 159, 204