จองตั๋วออนไลน์
เลือกประเภทตั๋วและกดสั่งซื้อ
ผู้ใหญ่
ความสูง 140 ซม. ขึ้นไป
- 0 +
เด็ก
ความสูงระหว่าง 90 ซม. - 140 ซม.
- 0 +
ผู้สูงอายุ
อายุ 65 ปี ขึ้นไป
- 0 +
ผู้ใหญ่
ความสูง 140 ซม. ขึ้นไป
- 0 +
เด็ก
ความสูงระหว่าง 90 ซม. - 140 ซม.
- 0 +
ผู้สูงอายุ
อายุ 65 ปี ขึ้นไป
- 0 +
*รายการฟรีสำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 90 ซม. *กรณีเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย โปรดแสดงเอกสารเฉพาะบุคคลสำหรับตั๋วผู้พำนักในไทย
 • {{ item.ticket_name }} {{ item.group }}
  {{ item.ticket_amount }}
 • กรุณาเลือกประเภทตั๋วก่อนใส่โค้ดโปรโมชั่น
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  {{ amount.subtotal }}
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  {{ amount.vat }}
 • ยอดรวมสุทธิ
  {{ amount.netTotal }}
ข้อมูลลูกค้า
โปรดกรอกข้อมูลก่อนทำการชำระเงิน สำหรับขั้นตอนการจองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น, เข้าสู่ระบบ
วิธีการชำระเงิน
เลือกวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
 • โปรดมาเช็คอินก่อนเวลาเข้าชม 30 นาทีก่อนรอบเข้าชม
 • ​​สิทธิในการเข้า ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก เดอะ ดิจิตอล แอดเวนเจอร์ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับจำนวนผู้เข้าชม ณ ช่วงนั้นๆ
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย โปรดแสดงเอกสารเฉพาะบุคคลสำหรับตั๋วผู้พำนักในไทย ดังนี้
 • ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก เดอะ ดิจิตอล แอดเวนเจอร์ ไม่เหมาะสมกับ สตรีมีครรภ์ เด็กทารก บุคคลทุพพลภาพ และผู้มีโรคประจำตัว
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในพื้นที่ ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก
 • ห้ามนำอาวุธ ระเบิด และวัตถุอันตรายต่างๆ เข้ามาภายในพื้นที่ ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ และอาหารเข้ามาใน ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก
 • ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเข้ามาใน ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก เดอะ ดิจิตอล แอดเวนเจอร์
 • ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ไม่มีห้องสุขาบริการสำหรับผู้เชี่ยมชม
 • ตั๋วนี้มีอายุตามที่ได้ระบุไว้บนบัตร โดย ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรที่หมดอายุแล้ว
 • ตั๋วนี้ใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ท่าน เพื่อเข้าชมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้าซ้ำ
 • ตั๋วนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน คืนเงิน หรือเปลี่ยนวันและเวลาเข้าชมได้
 • ต้องใช้ตั๋วในการจองรอบเข้าชม หากพบว่าเป็นบัตรปลอม ชำรุด เสียหาย หรือถ่ายสำเนา ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชม
 • ผู้ใช้ตั๋วนี้ยอมรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยตกลงให้ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (+66) 95 503 6666 หรือ อีเมล info@linevillagebangkok.com
 • ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายหรือวิดีโอใดๆที่ท่านได้ทำการบันทึก ณ LINE VILLAGE BANGKOK และแขร์ลงใน Social Media ทุกช่องทาง เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อสำหรับการสื่อสารซึ่งแสดงถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการของเรา